Myynnin seurannan, analysoinnin ja kasvattamisen palvelut

Valtaosan taloudellisista ongelmista ravintola-alalla tuottaa myynnin ja toiminnan seurannan puutteellisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainoa tapa ja keino seurata toiminnan kehitystä ja kulkua on katsoa viivan alle jäävä tulos. Olipa tulos sitten hyvä tai huono, ei osata sanoa tarkasti miksi näin on ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät.

Anniskelu.fi tarjoaa asiakkailleen työkalut seurata ja analysoida myyntejä ja kassatapahtumia tarkasti reaaliajassa. Menestyvän ravintolatoiminnan kannalta on äärimmäisen tärkeää tietää miksi ravintola menestyy tai käänteisesti heikommin menestyvän ravintolan on äärimmäisen tärkeää tietää miksi ravintola ei menesty. Tämä tapahtuu tuotekohtaisesti ja reaaliajassa myyntejä ja hävikkejä seuraamalla. Näin saadaan tietää myös se, tapahtuuko kassanohimyyntejä tai hävikin syntymistä enemmän tietyillä vuoroilla.

Reaaliaikaisen myynninseurannan edellytys on nykyaikaiset kassa- ja taustajärjestelmät. Uusilla järjestelmillä voidaan määritellä tarkasti yksittäiset kassatapahtumat, jolloin voidaan seurata myös tarkasti yksittäisillä työvuoroilla kassaan lyötyjä tapahtumia.

Kun myynnit on kirjattu kassajärjestelmiin tarkasti tuotekohtaisesti, voidaan analysoida myös myyntiin vaikuttavia tekijöitä eri ajankohtina. Taustajärjestelmien kautta voidaan alkaa kartoittamaan esimerkiksi onko nykyinen hinnoittelu tiettyihin aikoihin aiheuttanut myyntipiikkejä. Tätä kautta voidaan alkaa miettimään onko myyntikäyttäytymiseen joku syy, ja voidaanko sitä kautta lähteä myyntiä kasvattamaan myös muina aikoina. Analysointi tapahtuu aina ravintolakohtaisesti, jolloin voidaan segmentoida ravintolan asiakkaita ja heidän käyttäytymistään ja mukautua omalla tarjonnalla siihen.

Toimintaa voidaan tarkastella asiakaslähtöisesti asiakaspalvelukokemusta arvioimalla. Tällöin arviointi lähtee ravintolassa vierailemalla asiakkaana ilman etukäteisvaroitusta henkilökunnalle, jolloin voimme tehdä kattavan raportoinnin henkilökunnan ja ravintolan käyttäytymisestä ja toiminnasta. Teemme myös kartoitusta ravintolan asiakkaiden mielipiteiden ja kertomusten perusteella.

Lyhyesti myynnin seurannan, analysoinnin ja kasvattamisen palvelut muodostuvat niin, että ensin käydään läpi seurannan myötä esiin nousevat ongelmakohdat, esim. ohimyynnit, minkä jälkeen voidaan myynnin analysoinnin kautta luoda suunnitelma ravintolatoiminnan kehittämiselle ja tuottavuuden kasvulle.