Inventaarioavustaja

Perinteisesti ravintoloissa inventaario tehdään joko vuosittain, puolivuosittain, neljännesvuosittain, tai kun tarve sitä vaatii.

Inventaariotavat vaihtelevat niin sanotusta tippainventaariosta silmämääräiseen inventaarioon, missä varastomäärät arvioidaan silmämääräisesti ja kirjataan ylös sellaisenaan. Tippainventaariossa kaikki alkoholi mitataan mitta-astioilla, eli vajaiden pullojen määrät saadaan senttilitran tarkkuudella. Molemmissa tavoissa on omat hyödyt ja haitat; silmämääräinen inventaario on nopea toteuttaa, mutta heittoja tulee varmasti. Tippainventaario taas on tarkka, mutta sen toteuttaminen vie aikaa.

Ravintolatoiminnan kannattavuuden seuraamisen kannalta inventaario olisi hyvä tehdä kuukausittain, mutta perinteisten inventaariomallien vuoksi tämä ei ole a) tippainventaariossa ajankäytöllisesti mahdollista ja b) silmämääräisessä inventaariossa tarkkuudeltaan hyödyttävää. Anniskelu.fi tarjoaa ravintoloiden käyttöön ratkaisun, joka yhdistää inventaariotapojen parhaat puolet; nopeuden ja tarkkuuden. Anniskelu.fi:n Inventaarioavustaja auttaa ravintolaa tekemään reaaliaikaisen varastonseurannan myynnin seurannan tueksi.

Ravintola saa käyttöönsä Inventaarioavustaja-taulukkotyökalun, johon käyttäjä punnitsee vaakaa hyväksikäyttäen vajaat pullot, ja merkkaa painon taulukkoon. Taulukko laskee näin automaattisesti senttilitroissa (cl) punnitun alkoholin määrän. Taulukkoon voidaan merkata jokainen täysi ja vajaa pullo, ja taulukko laskee todellisen alkoholin määrän ilman, että käyttäjän tarvitsee mittailla nestettä erikseen. Tällä tavalla toteutettu inventaario voidaan helposti tuoda kuukausittaiseksi käytännöksi osaksi ravintolan toimintaa. Tarkkuudeltaan Inventaarioavustaja on vaihtoehdoista paras, sillä hukkaa ei synny nesteiden kaatelusta uusiin astioihin, ja tarkkuuserot voivat johtua käytännössä vain inventaarioon käytettävästä vaa’asta. Tippainventaarioon verrattuna inventaarioavustaja säästää ravintolalta jopa tunteja kuukaudessa.

Etu mikä kuukausittain tehdystä inventaariosta saadaan, on myynnin seurannan tueksi saatava reaaliaikainen varaston seuranta. Tällöin esimerkiksi hävikit ja niiden syyt voidaan paremmin todentaa, kun tarkasteluväli on lyhyempi. Näin myös voidaan tarkkailla, koskeeko toteutunut hävikki aina samaa tuotetta tai onko hävikki suurempaa esimerkiksi tietyillä työntekijöillä.

KIRJAUDU TÄSTÄ INVENTAARIOAVUSTAJAAN!